Recyklujete stavební odpad? Tak jedině s námi! – RECYKLÁČ.cz

RECYKLÁČ s.r.o. ve svých recyklačních centrech a prostřednictvím mobilních recyklační technologie recykluje stavební, demoliční odpady a přírodní kamenivo v kamenolomu, na demolicích především v Plzeňském, Karlovarském, Středočeském a Jihočeském kraji. Recyklační centrum funguje jako bezedná skládka. Díky recyklaci můžeme snížit náklady na přepravu sutí a jejich ukládku, snížit náklady na nákup přírodních stavebních materiálů, tím napomáhá i ke snížení zátěže přírodních zdrojů. Stavebním firmám i soukromým subjektům prodáváme a přepravujeme recykláty, písky, přírodní kamenivo a štěrky. Disponujeme mobilními drtícími linkami kombinovanými s třídícím zařízením pro drcení suti, k separaci kovů a následnému rozdělení recyklátu na různé frakce a speciální demoliční technikou bouracími kladivy, střihacími nebo vydrcovacími hydraulickými nůžkami různých velkostí, demoličními pásovým rýpadly, rýpadly s dlouhým dosahem. Poskytujeme kompletní servis včetně odvozu stavebního odpadu.

Pobočka PLZEŇ

Potřebujete uložit stavební odpad ze stavby a nebo si sháníte recyklát certifikovaný dle ČSN? Přijeďte do recyklačního centra, které se nachází v Plzni – Borská ul. Nabízíme také tříděnou zeminu vhodnou na terénní úpravy pod finální vrstvu ornice. Věříme, že si u nás vyberete a budete s námi šetřit životní prostředí.

Otevírací doba:
PO – PÁ: 7 – 17hod
SO: ZAVŘENO

Kontakty na pobočku:

plzen@recyklac.cz

+420 606 943 515

Kde nás najdete:

Borská ulice, 318 00
Plzeň, Česká republika

Kat. číslo Název Kč/tunu
17 03 02 Asfalt 179,- Kč
17 01 01 Beton 149,- Kč
17 01 07 Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel … 279,- Kč
17 01 02 Cihly 279,- Kč
17 01 03 Tašky a keramické výrobky 279,- Kč
17 01 01 Železobeton 359,- Kč
Stavební suť s nežádoucí příměsí 2500,- Kč
17 05 08 Štěrk ze železničního svršku 149,- Kč

Uvedené ceny jsou bez DPH

Prodej recyklátů

Název Kč/tunu
Asfaltový recyklát 0-16 mm 99,- Kč
Asfaltový recyklát 16-63 mm 99,- Kč
Betonové kamenivo 0-8 mm 79,- Kč
Betonové kamenivo 0-32 mm 139,- Kč
Betonové kamenivo 0-63 mm 119,- Kč
Betonové kamenivo 8-63 mm 159,- Kč
Betonové kamenivo 63-120 mm 99,- Kč
Suťový recyklát 0-8 mm 39,- Kč
Suťový recyklát 8-63 mm 29,- Kč

Uvedené ceny jsou bez DPH

Prodej tříděné zeminy a kamení

Název Kč/tunu
Tříděná zemina 0-16 mm 69,- Kč
Zahradní zemina 350,- Kč

Uvedené ceny jsou bez DPH

Pobočka ROKYCANY

Potřebujete uložit stavební odpad ze stavby a nebo si sháníte recyklát certifikovaný dle ČSN? Přijeďte do recyklačního centra, které se nachází v Rokycany – Zeyrova ul. Nabízíme také tříděnou zeminu vhodnou na terénní úpravy pod finální vrstvu ornice. Věříme, že si u nás vyberete a budete s námi šetřit životní prostředí.

Otevírací doba:
PO – PÁ: 7 – 17hod
SO: ZAVŘENO

Kontakty na pobočku:

rokycany@recyklac.cz

+420 606 943 515

Kde nás najdete:

Zeyrova ulice, 337 01
Rokycany, Česká republika

Kat. číslo Název Kč/tunu
17 03 02 Asfalt 139,- Kč
17 01 01 Beton 119,- Kč
17 01 07 Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel … 229,- Kč
17 01 02 Cihly 229,- Kč
17 01 03 Tašky a keramické výrobky 229,- Kč
17 01 04 Zemina a kamení 299,- Kč
17 01 01 Železobeton 299,- Kč
Stavební suť s nežádoucí příměsí 2500,- Kč
17 05 08 Štěrk ze železničního svršku 149,- Kč

Uvedené ceny jsou bez DPH

Prodej recyklátů

Název Kč/tunu
Asfaltový recyklát 0-16 mm 129,- Kč
Asfaltový recyklát 16-63 mm 119,- Kč
Betonové kamenivo 0-8 mm 99,- Kč
Betonové kamenivo 0-32 mm 139,- Kč
Betonové kamenivo 0-63 mm 139,- Kč
Betonové kamenivo 8-63 mm 169,- Kč
Betonové kamenivo 63-120 mm 129,- Kč
Suťový recyklát 0-8 mm 59,- Kč
Suťový recyklát 8-63 mm 49,- Kč

Uvedené ceny jsou bez DPH

Prodej tříděné zeminy a kamení

Název Kč/tunu
Tříděná zemina 0-16 mm 89,- Kč
Zahradní zemina 280,- Kč

Uvedené ceny jsou bez DPH

Pobočka PRAHA

Potřebujete uložit stavební odpad ze stavby a nebo si sháníte recyklát certifikovaný dle ČSN? Přijeďte do recyklačního centra, které se nachází v Praze – ulice Na Hůrce

Otevírací doba:
PO – PÁ: 7 – 17hod
SO: 8 – 14hod

Kontakty na pobočku:

minutyas@icloud.com

+420 606 660 655

Kde nás najdete:

ulice Na Hůrce, 161 00
Ruzyně, Česká republika

Kat. číslo Název Kč/tunu
17 05 04 Výkopová zemina bez příměsí 200,- Kč
20 02 02 Zemina s kameny (drobný beton, asfalt) 250,- Kč
17 01 07 Směsi betonu, cihel, tašek a keramických výrobků 230,- Kč
17 01 07 Směsi betonu, cihel a tašek s více jak 50% porobetonu, sádrokartonu 300,- Kč
17 01 07 Směsi betonu, cihel a tašek s více jak 80% porobetonu, sádrokartonu 500,- Kč
17 01 01 Prosté betony 160,- Kč
17 01 01 Armované betony v kusovitosti do 50 cm 200,- Kč
17 01 01 Panely, armované betony nad 50 cm 270,- Kč
17 03 02 Asfalt bez dehtu 350,- Kč

Upozorňujeme zákazníky, že dle vyhlášky č. 294/2005 Sb. je povinnost u položek 1-9 dodávat atesty o nezávadnosti materiálu, případně základní popis (ZPO)
Uvedené ceny jsou bez DPH

Název Kč/tunu
Písek kopaný (maltový) 189,- Kč
Písek praný (betonářský) 274,- Kč
Kamenivo drcené 4-8 mm 365,- Kč
Kamenivo drcené 16-22 mm 339,- Kč
Kamenivo drcené 32-63 mm 339,- Kč
Zahradnický substrát 400,- Kč
Tříděná zemina B (A,B,C) 30 - 120 Kč/t 79,- Kč
Zásypový materiál odhliněný 20,- Kč
Směsný recyklát 0-8 mm A (A,B,C) 10 - 40 Kč/t 40,- Kč
Směsný recyklát 8-32 mm C (A,B,C) 20 - 80 Kč/t 20,- Kč
Směsný recyklát 32-90 mm B (A,B,C) 10 - 40 Kč/t 20,- Kč
Betonový recyklát 0-63 mm B (A,B,C) 60 - 120 Kč/t 100,- Kč
Betonový recyklát 0-8 mm 110,- Kč
Betonový recyklát 8-32 mm 130,- Kč
Betonový recyklát 32-90 mm 130,- Kč
Živičný recyklát 0-8 mm 90,- Kč
Živičný recyklát 8-32 mm 90,- Kč
Živičný recyklát 32-90 mm 40,- Kč

Materiály s označení ABC jsou v cenovém rozpětí dle kvality vstupního materiálu.
Uvedené ceny jsou bez DPH

Kamenolom Jáchymov – KÁMEN BARBORA

Prodáváme přírodní drcené kamenivo certifikované dle ČSN EN 13242+A1 – Kamenivo pro nestmelené směsi a směsi stmelené hydraulickými pojivy pro inženýrské stavby a pozemní komunikace.

Ložisko obsahuje zejména svory, svorové ruly a amfibolity.

Jelikož se jedná o hlušinový materiál po těžbě na dole Barbora, nad rámec běžných rozborů probíhá při výrobě kontinuální kontrola limitních hodnot stanovených SUJB. Přestože se jedná o kamenivo, které bylo radiometricky rozdruženo a zkontrolováno, jeho použití je povoleno jen pro stavby jiné než s pobytovou místností.

Otevírací doba (duben – listopad):
PO – PÁ: 7 – 15.30hod

Kontakty na pobočku:

info@kamenbarbora.cz

+420 607 087 668

Kde nás najdete:

Jáchymov Vršek
Jáchymov, Česká republika

Přírodní drcené kamenivo certifikované dle ČSN EN 13242+A1

Frakce kameniva (mm) Kč/tunu Certifikace
0 - 16 mm 175,- Kč dle ČSN 13242+A1
0 - 32 mm 175,- Kč dle ČSN 13242+A1
0 - 63 mm 115,- Kč bez certifikace
0 - 63 mm 175,- Kč dle ČSN 13242+A1
8 - 16 mm 265,- Kč dle ČSN 13242+A1
16 - 32 mm 245,- Kč dle ČSN 13242+A1
32 - 63 mm 195,- Kč dle ČSN 13242+A1
63 - 125 mm 195,- Kč bez certifikace

Veškeré ceny jsou uvedeny bez DPH. Cena je vždy uvedena za 1 tunu.