Recyklujete stavební odpad? Tak jedině s námi! – RECYKLÁČ.cz

RECYKLÁČ s.r.o. ve svých recyklačních centrech a prostřednictvím mobilních recyklační technologie recykluje stavební, demoliční odpady a přírodní kamenivo v kamenolomu, na demolicích především v Plzeňském, Karlovarském, Středočeském a Jihočeském kraji. Recyklační centrum funguje jako bezedná skládka. Díky recyklaci můžeme snížit náklady na přepravu sutí a jejich ukládku, snížit náklady na nákup přírodních stavebních materiálů, tím napomáhá i ke snížení zátěže přírodních zdrojů. Stavebním firmám i soukromým subjektům prodáváme a přepravujeme recykláty, písky, přírodní kamenivo a štěrky. Disponujeme mobilními drtícími linkami kombinovanými s třídícím zařízením pro drcení suti, k separaci kovů a následnému rozdělení recyklátu na různé frakce a speciální demoliční technikou bouracími kladivy, střihacími nebo vydrcovacími hydraulickými nůžkami různých velkostí, demoličními pásovým rýpadly, rýpadly s dlouhým dosahem. Poskytujeme kompletní servis včetně odvozu stavebního odpadu.

Pobočka PLZEŇ

Potřebujete uložit stavební odpad ze stavby a nebo si sháníte recyklát certifikovaný dle ČSN? Přijeďte do recyklačního centra, které se nachází v Plzni – Borská ul. Nabízíme také tříděnou zeminu vhodnou na terénní úpravy pod finální vrstvu ornice. Věříme, že si u nás vyberete a budete s námi šetřit životní prostředí.

Otevírací doba:
PO – PÁ: 7-11 a 12-17hod
SO: ZAVŘENO

Kontakty na pobočku:

plzen@recyklac.cz

+420 606 943 515

Kde nás najdete:

Borská ulice, 318 00
Plzeň, Česká republika

Kat. číslo Název Kč/tunu
17 03 02 Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01 170,- Kč
17 01 01 Beton 129,- Kč
17 01 07 Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků neuvedené pod č. 17 01 06 319,- Kč
17 01 07 Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků s více jak 50% porobetonu 420,- Kč
17 01 07 Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků s více jak 80% porobetonu 560,- Kč
17 01 02 Cihly 319,- Kč
17 01 03 Tašky a keramické výrobky 319,- Kč
17 05 04 Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 699,- Kč
17 01 01 Železobeton 299,- Kč
17 05 08 Štěrk ze železničního svršku neuvedený pod číslem 17 05 07 149,- Kč
Stavební suť s nežádoucí příměsí 2500,- Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč/t bez DPH. Minimální poplatek za nákup materiálu, nebo uložení SDO je 200 Kč bez DPH.

Prodej recyklátů

Název Kč/tunu
Asfaltový recyklát 0-16 mm 109,- Kč
Asfaltový recyklát 16-63 mm 129,- Kč
Betonové kamenivo 0-8 mm 89,- Kč
Betonové kamenivo 0-32 mm 149,- Kč
Betonové kamenivo 0-63 mm 149,- Kč
Betonové kamenivo 8-63 mm, nebo 32-63 mm 169,- Kč
Betonové kamenivo 63-125 mm 149,- Kč
Suťový recyklát 0-8 mm 39,- Kč
Suťový recyklát 8-63 mm!!!do 31.12.2021 ZDARMA/nebo do vyprodání zásob!!! 0,- Kč

Uvedené ceny jsou bez DPH. Materiály odpovídají certifikaci ČSN EN 13242+A1.

Prodej tříděné zeminy a kamení

Název Kč/tunu
Tříděná zemina - jakost B 89,- Kč
Tříděná zemina - jakost A 460,- Kč

Uvedené ceny jsou bez DPH. Minimální poplatek za nákup materiálu, nebo uložení SDO je 200 Kč bez DPH.

Pobočka ROKYCANY

Potřebujete uložit stavební odpad ze stavby a nebo si sháníte recyklát certifikovaný dle ČSN? Přijeďte do recyklačního centra, které se nachází v Rokycany – Zeyerova ul. Nabízíme také tříděnou zeminu vhodnou na terénní úpravy pod finální vrstvu ornice. Věříme, že si u nás vyberete a budete s námi šetřit životní prostředí.

Otevírací doba:
PO – PÁ: 7 – 17hod
SO: ZAVŘENO

Kontakty na pobočku:

rokycany@recyklac.cz

+420 606 943 515

Kde nás najdete:

Zeyerova ulice, 337 01
Rokycany, Česká republika

Kat. číslo Název Kč/tunu
17 03 02 Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01 129,- Kč
17 01 01 Beton 119,- Kč
17 01 07 Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků neuvedené pod č. 17 01 06 199,- Kč
17 01 07 Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků s více jak 50% porobetonu 420,- Kč
17 01 07 Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků s více jak 80% porobetonu 560,- Kč
17 01 02 Cihly 199,- Kč
17 01 03 Tašky a keramické výrobky 199,- Kč
17 05 04 Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 320,- Kč
17 01 01 Železobeton 289,- Kč
17 05 08 Štěrk ze železničního svršku neuvedený pod číslem 17 05 07 149,- Kč
Stavební suť s nežádoucí příměsí 2500,- Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč/t bez DPH. Minimální poplatek za nákup materiálu, nebo uložení SDO je 200 Kč bez DPH.

Prodej recyklátů

Název Kč/tunu
Asfaltový recyklát 0-16 mm 139,- Kč
Asfaltový recyklát 16-63 mm 119,- Kč
Betonové kamenivo 0-8 mm 109,- Kč
Betonové kamenivo 0-32 mm 159,- Kč
Betonové kamenivo 0-63 mm 159,- Kč
Betonové kamenivo 8-63 mm, nebo 32-63 mm 169,- Kč
Betonové kamenivo 63-125 mm 149,- Kč
Suťový recyklát 0-8 mm 59,- Kč
Suťový recyklát 8-63 mm 39,- Kč

Uvedené ceny jsou bez DPH. Materiály odpovídají certifikaci ČSN EN 13242+A1.

Prodej tříděné zeminy a kamení

Název Kč/tunu
Tříděná zemina - jakost B 109,- Kč
Tříděná zemina - jakost A 360,- Kč

Uvedené ceny jsou bez DPH. Minimální poplatek za nákup materiálu, nebo uložení SDO je 200 Kč bez DPH.

Energetické úspory v recyklačním středisku

V roce 2019 byla naší společnosti schválena dotace na projekt „Energetické úspory v recyklačním středisku“.

V roce 2019 byla naší společnosti schválena dotace na projekt s registračním číslem CZ.01.3.10/0.0/0.0/18_183/0016318:

„Energetické úspory v recyklačním středisku“

Tento projekt je financován z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, podprogram ÚSPORY ENERGIE a je zaměřen na realizaci energetických úspor v procesu recyklace stavebních odpadů ve společnosti RECYKLÁČ s.r.o. Energetických úspor bude dosaženo výměnou tří stávajících, energeticky neefektivních technologií za nové, energeticky úspornější technologie. Konkrétně dojde k výměně kolového nakladače, třídiče a čelisťového drtiče. Místem realizace projektu je recyklační centrum Plzeň.

Projekt řeší problém současné nadměrné spotřeby primárního paliva (nafty), ale i spotřeba ostatních provozních kapalin (např. v hydraulických systémech) se postupně zvyšuje a prodražuje celkové provozní náklady recyklačního procesu. Stávající technologie jsou vcelku efektivní z hlediska absolutních hodnot dosahovaných výkonů, ale vzhledem k jejich věku a opotřebení je jejich poměrná (ve smyslu v přepočtu na zpracovaný materiál) energetická efektivita zásadním slabým místem v celém procesu. Hlavní příčinou je především stáří strojů a tím i jejich motorových jednotek.

Díky realizaci projektu dojde k zefektivnění celého zpracovatelského procesu a snížení spotřeby primární energie (motorové nafty) a to při zachování stávajícího objemu recyklovaného stavebního materiálu. To bude mít zprostředkovaný dopad nejen na životní prostředí (díky menší spotřebě fosilních paliv při stejném užitečném výkonu), ale i na hospodaření společnosti, kdy bude možno zpracovávat stavební odpad s menšími jednotkovými náklady, tj. na tunu zpracovaného recyklátu.

Realizací projektu dojde k naplnění těchto cílů:

  • zvyšování energetické účinnosti výrobních a technologických procesů
  • snížení spotřeby energií
  • snížení emisí CO2
  • snížení emisí ostatních znečišťujících látek (NOX, SO2, VOC, pevné částice
  • zvýšení konkurenceschopnosti žadatele na trhu

Dokončení projektu je předpokládáno do poloviny roku 2020.