Recyklujete stavební odpad? Tak jedině s námi! – RECYKLÁČ.cz

RECYKLÁČ s.r.o. ve svých recyklačních centrech a prostřednictvím mobilních recyklační technologie recykluje stavební, demoliční odpady a přírodní kamenivo v kamenolomu, na demolicích především v Plzeňském, Karlovarském, Středočeském a Jihočeském kraji. Recyklační centrum funguje jako bezedná skládka. Díky recyklaci můžeme snížit náklady na přepravu sutí a jejich ukládku, snížit náklady na nákup přírodních stavebních materiálů, tím napomáhá i ke snížení zátěže přírodních zdrojů. Stavebním firmám i soukromým subjektům prodáváme a přepravujeme recykláty, písky, přírodní kamenivo a štěrky. Disponujeme mobilními drtícími linkami kombinovanými s třídícím zařízením pro drcení suti, k separaci kovů a následnému rozdělení recyklátu na různé frakce a speciální demoliční technikou bouracími kladivy, střihacími nebo vydrcovacími hydraulickými nůžkami různých velkostí, demoličními pásovým rýpadly, rýpadly s dlouhým dosahem. Poskytujeme kompletní servis včetně odvozu stavebního odpadu.

Pobočka PLZEŇ

Potřebujete uložit stavební odpad ze stavby a nebo si sháníte recyklát certifikovaný dle ČSN? Přijeďte do recyklačního centra, které se nachází v Plzni – Borská ul. Nabízíme také tříděnou zeminu vhodnou na terénní úpravy pod finální vrstvu ornice. Věříme, že si u nás vyberete a budete s námi šetřit životní prostředí. Otevírací doba: PO – PÁ: 7-11 a 12-17hod SO: ZAVŘENO

Kontakty na pobočku:

info@recyklac.cz

+420 606 943 515

Kde nás najdete:

Borská ulice, 318 00 Plzeň, Česká republika

Kat. číslo Název Kč/tunu
17 03 02 Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01 199,- Kč
17 01 01 Beton 169,- Kč
17 01 07 Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků neuvedené pod č. 17 01 06 399,- Kč
17 01 07 Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků s více jak 30% porobetonu 499,- Kč
17 01 07 Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků s více jak 80% porobetonu 689,- Kč
17 01 02 Cihly 399,- Kč
17 01 03 Tašky a keramické výrobky 399,- Kč
17 05 04 Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 729,- Kč
17 01 01 Železobeton 409,- Kč
17 05 08 Štěrk ze železničního svršku neuvedený pod číslem 17 05 07 199,- Kč
Stavební suť s nežádoucí příměsí 2900,- Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč/t bez DPH. Minimální poplatek za uložení je 300 Kč bez DPH. Společnost si vyhrazuje právo změn v nabízených frakcích a cenách.

Prodej recyklátů

Název Kč/tunu
Asfaltový recyklát 0-16 179,- Kč
Asfaltový recyklát 16-63 149,- Kč
Betonové kamenivo 0-32 199,- Kč
Betonové kamenivo 0-63 199,- Kč
Betonové kamenivo 32-63 239,- Kč
Betonové kamenivo 63-125 229,- Kč
Suťový recyklát 0-8 79,- Kč
Suťový recyklát 8-63 39,- Kč

Uvedené ceny jsou bez DPH. Materiály odpovídají certifikaci ČSN EN 13242+A1.

Prodej tříděné zeminy a kamení

Název Kč/tunu
Tříděná zemina - 0/16   289,- Kč

Uvedené ceny jsou bez DPH. Společnost si vyhrazuje právo změn v nabízených frakcích a cenách.

Pobočka ROKYCANY

Potřebujete uložit stavební odpad ze stavby a nebo si sháníte recyklát certifikovaný dle ČSN? Přijeďte do recyklačního centra, které se nachází v Rokycany – Zeyerova ul. Nabízíme také tříděnou zeminu vhodnou na terénní úpravy pod finální vrstvu ornice. Věříme, že si u nás vyberete a budete s námi šetřit životní prostředí. Otevírací doba: PO – PÁ: 7 – 17hod SO: ZAVŘENO

Kontakty na pobočku:

info@recyklac.cz

+420 606 943 515

Kde nás najdete:

Zeyerova ulice, 337 01 Rokycany, Česká republika

Kat. číslo Název Kč/tunu
17 03 02 Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01 249,- Kč
17 01 01 Beton 189,- Kč
17 01 07 Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků neuvedené pod č. 17 01 06 449,- Kč
17 01 07 Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků s více jak 30% porobetonu 499,- Kč
17 01 07 Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků s více jak 80% porobetonu 689,- Kč
17 01 02 Cihly 399,- Kč
17 01 03 Tašky a keramické výrobky 399,- Kč
17 05 04 Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 729,- Kč
17 01 01 Železobeton 399,- Kč
17 05 08 Štěrk ze železničního svršku neuvedený pod číslem 17 05 07 199,- Kč
Stavební suť s nežádoucí příměsí 2900,- Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč/t bez DPH. Minimální poplatek za uložení je 300 Kč bez DPH. Společnost si vyhrazuje právo změn v nabízených frakcích a cenách.

Prodej recyklátů

Název Kč/tunu
Asfaltový recyklát 0-16 179,- Kč
Asfaltový recyklát 16-63 149,- Kč
Betonové kamenivo 0-32 199,- Kč
Betonové kamenivo 0-63 199,- Kč
Betonové kamenivo 32-63 239,- Kč
Betonové kamenivo 63/125 229,- Kč
Suťový recyklát 0-8 99,- Kč
Suťový recyklát 8-63 39,- Kč

Uvedené ceny jsou bez DPH. Materiály odpovídají certifikaci ČSN EN 13242+A1.

Prodej tříděné zeminy a kamení

Název Kč/tunu
Tříděná zemina - 0/16 289,- Kč

Uvedené ceny jsou bez DPH. Společnost si vyhrazuje právo změn v nabízených frakcích a cenách.

Energetické úspory v recyklačním středisku

V roce 2019 byla naší společnosti schválena dotace na projekt „Energetické úspory v recyklačním středisku“.

V roce 2019 byla naší společnosti schválena dotace na projekt s registračním číslem CZ.01.3.10/0.0/0.0/18_183/0016318:

„Energetické úspory v recyklačním středisku“

Tento projekt je financován z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, podprogram ÚSPORY ENERGIE a je zaměřen na realizaci energetických úspor v procesu recyklace stavebních odpadů ve společnosti RECYKLÁČ s.r.o. Energetických úspor bude dosaženo výměnou tří stávajících, energeticky neefektivních technologií za nové, energeticky úspornější technologie. Konkrétně dojde k výměně kolového nakladače, třídiče a čelisťového drtiče. Místem realizace projektu je recyklační centrum Plzeň.

Projekt řeší problém současné nadměrné spotřeby primárního paliva (nafty), ale i spotřeba ostatních provozních kapalin (např. v hydraulických systémech) se postupně zvyšuje a prodražuje celkové provozní náklady recyklačního procesu. Stávající technologie jsou vcelku efektivní z hlediska absolutních hodnot dosahovaných výkonů, ale vzhledem k jejich věku a opotřebení je jejich poměrná (ve smyslu v přepočtu na zpracovaný materiál) energetická efektivita zásadním slabým místem v celém procesu. Hlavní příčinou je především stáří strojů a tím i jejich motorových jednotek.

Díky realizaci projektu dojde k zefektivnění celého zpracovatelského procesu a snížení spotřeby primární energie (motorové nafty) a to při zachování stávajícího objemu recyklovaného stavebního materiálu. To bude mít zprostředkovaný dopad nejen na životní prostředí (díky menší spotřebě fosilních paliv při stejném užitečném výkonu), ale i na hospodaření společnosti, kdy bude možno zpracovávat stavební odpad s menšími jednotkovými náklady, tj. na tunu zpracovaného recyklátu.

Realizací projektu dojde k naplnění těchto cílů:

  • zvyšování energetické účinnosti výrobních a technologických procesů
  • snížení spotřeby energií
  • snížení emisí CO2
  • snížení emisí ostatních znečišťujících látek (NOX, SO2, VOC, pevné částice
  • zvýšení konkurenceschopnosti žadatele na trhu

Dokončení projektu je předpokládáno do poloviny roku 2020.

RECYKLÁČ s.r.o. – modernizace odprášení areálu Plzeň

V roce 2020 byla naší společnosti schválena dotace na projekt „RECYKLÁČ s.r.o. – modernizace odprášení areálu Plzeň“.

V roce 2020 byla naší společnosti schválena dotace na projekt s registračním číslem CZ.05.2.32/0.0/0.0/17_089/0007521:

„RECYKLÁČ s.r.o. - modernizace odprášení areálu Plzeň“

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti/Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu Životní prostředí a je zaměřen na snížení fugitivních emisí tuhých znečišťujících látek z manipulace se sypkým materiálem a snížení resuspenze z pojezdu nákladních vozidel po komunikacích v areálu společnosti RECYKLÁČ s.r.o. na území města Plzeň.

Projekt řeší problematiku nadměrného znečištění ovzduší z plošného zdroje. Hlavním problémem je chybějící technologie pro snížení prašnosti.

Díky realizaci projektu dojde ke zlepšení situace v oblasti ovzduší snížením znečištění ovzduší z plošného zdroje.

Dokončení projektu je předpokládáno do konce roku 2022.