Rokycany výkup

Kat. číslo Název Kč/tunu
17 03 02 Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01 249,- Kč
17 01 01 Beton 189,- Kč
17 01 07 Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků neuvedené pod č. 17 01 06 449,- Kč
17 01 07 Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků s více jak 30% porobetonu 499,- Kč
17 01 07 Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků s více jak 80% porobetonu 689,- Kč
17 01 02 Cihly 399,- Kč
17 01 03 Tašky a keramické výrobky 399,- Kč
17 05 04 Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 729,- Kč
17 01 01 Železobeton 399,- Kč
17 05 08 Štěrk ze železničního svršku neuvedený pod číslem 17 05 07 199,- Kč
Stavební suť s nežádoucí příměsí 2900,- Kč
Ceny jsou uvedeny v Kč/t bez DPH. Minimální poplatek za uložení je 300 Kč bez DPH. Společnost si vyhrazuje právo změn v nabízených frakcích a cenách.