Plzeň prodej

Prodej recyklátů

Název Kč/tunu
Asfaltový recyklát 0-16 179,- Kč
Asfaltový recyklát 16-63 149,- Kč
Betonové kamenivo 0-32 199,- Kč
Betonové kamenivo 0-63 199,- Kč
Betonové kamenivo 32-63 239,- Kč
Betonové kamenivo 63-125 229,- Kč
Suťový recyklát 0-8 79,- Kč
Suťový recyklát 8-63 39,- Kč
Uvedené ceny jsou bez DPH. Materiály odpovídají certifikaci ČSN EN 13242+A1.

Prodej tříděné zeminy a kamení

Název Kč/tunu
Tříděná zemina – 0/16   289,- Kč
Uvedené ceny jsou bez DPH. Společnost si vyhrazuje právo změn v nabízených frakcích a cenách.