Rokycany výkup

Kat. číslo Název Kč/tunu
17 03 02 Asfalt 139,- Kč
17 01 01 Beton 119,- Kč
17 01 07 Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel … 229,- Kč
17 01 02 Cihly 229,- Kč
17 01 03 Tašky a keramické výrobky 229,- Kč
17 01 04 Zemina a kamení 299,- Kč
17 01 01 Železobeton 299,- Kč
Stavební suť s nežádoucí příměsí 2500,- Kč
17 05 08 Štěrk ze železničního svršku 149,- Kč
Uvedené ceny jsou bez DPH