Praha výkup

Kat. číslo Název Kč/tunu
17 05 04 Výkopová zemina bez příměsí 200,- Kč
20 02 02 Zemina s kameny (drobný beton, asfalt) 250,- Kč
17 01 07 Směsi betonu, cihel, tašek a keramických výrobků 230,- Kč
17 01 07 Směsi betonu, cihel a tašek s více jak 50% porobetonu, sádrokartonu 300,- Kč
17 01 07 Směsi betonu, cihel a tašek s více jak 80% porobetonu, sádrokartonu 500,- Kč
17 01 01 Prosté betony 160,- Kč
17 01 01 Armované betony v kusovitosti do 50 cm 200,- Kč
17 01 01 Panely, armované betony nad 50 cm 270,- Kč
17 03 02 Asfalt bez dehtu 350,- Kč
Upozorňujeme zákazníky, že dle vyhlášky č. 294/2005 Sb. je povinnost u položek 1-9 dodávat atesty o nezávadnosti materiálu, případně základní popis (ZPO) Uvedené ceny jsou bez DPH