Plzeň výkup

Kat. číslo Název Kč/tunu
17 03 02 Asfalt 179,- Kč
17 01 01 Beton 149,- Kč
17 01 07 Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel … 279,- Kč
17 01 02 Cihly 279,- Kč
17 01 03 Tašky a keramické výrobky 279,- Kč
17 01 01 Železobeton 359,- Kč
Stavební suť s nežádoucí příměsí 2500,- Kč
17 05 08 Štěrk ze železničního svršku 149,- Kč
Uvedené ceny jsou bez DPH